Geoblog.pl    Monitkowa    Zdjęcia    [Włochy] Wenecja    Plac św. Marka z pierwszej ręki :p
Plac św. Marka z pierwszej ręki :p
Zobacz wpis z tego miejsca:
Kraina na wodzie
Zobacz cały album z tej podróży:
[Włochy] Wenecja
Monitkowa
Monika
zwiedziła 3.5% świata (7 państw)
Zasoby: 15 wpisów15 0 komentarzy0 20 zdjęć20 0 plików multimedialnych0